SIGURNO MJESTO ZA VAŠU NEKRETNINU

USLUGE

Razvoj i vođenje građevinskih projekata
Projektiranje konstrukcija
 • Projekti konstrukcija

 • Projekti sanacije konstrukcija

 • Projekti popravaka

 • Projekti obnove

 • Definiranje ciljeva projekta

 • Provjera urbanističkih parametara

 • Izrada kalkulacija i plana investicije

 • Komunikacija s nadležnim institucijama

 • Idejna rješenja

 • Dobivanje i koordinacija stručnih mišljenja

 • Određivanje koncepata upotrebe koji odgovaraju lokaciji i tržištu

 • Održavanje natječaja za urbani razvoj

 • Izvođenje projekta

 • Praćenje projekta

 • Primopredaja i završetak projekta

Gavel
Sudska vještačenja

Vještak je osoba imenovana od suda za provođenje sudskih vještačenja.

Građevinska vještačenja se mogu raditi u svrhu osiguranja dokaza, kvalitete izgradnje i ugrađenih materijala, procjene realnog troška prilikom izgradnje i sl.

Zadaća sudskog vještaka je biti neovisan i stručan te svojim znanjem i profesionalnim integritetom izraditi realan izvještaj vještačenja.

Naša usluga obuhvaća:

 • Dolazak na lokaciju

 • Uvid u predmet vještačenja

 • Izrada Mišljenja sudskog vještaka

Blueprint
Procjena vrijednosti nekretnine

Procjena vrijednosti nekretnine je multidisciplinaran proces definiran Zakonom.

Procjene nekretnina se najčešće koriste za:

 1. dobivanje kredita od banke

 2. sudske i ostavinske parnice

 3. informativne uvide u cijene nekretnina

Naša usluga obuhvaća:

 • Izlazak na lokaciju

 • Pregled i fotografiranje nekretnine

 • Provjera dokumentacije i pribavljanje potrebnih podataka

 • Izrada Procjembenog elaborata

Architect at Construction Site
Upravljanje gradnjom i stručni nadzor
 • Izvođenje projekta s ocjenom kvalitete i kontrolom troškova

 • Nadzor procesa projektiranja

 • Stručni nadzor nad izgradnjom

 • Izrada projektnih studija, uključujući izračun

 • Specifikacija materijala i opreme

 • Predstavljanje klijenta i nadzor na licu mjesta

 • Koordiniranje postupaka izdavanja dozvola od nadležnih tijela

 • Pozivi za nadmetanje i naručivanje građevinskih usluga

 • Inspekcije, odobrenja i upravljanje jamstvom

Space Planning
Provjera projektne dokumentacije i troškovnika

Želite samostalno izgraditi Vašu nekretninu. Dali ste izraditi projektnu dokumentaciju.

Mi Vam možemo pomoći i to:

 • Pregled dokumentacije i provjera njene kompletnosti

 • Pregled troškovnika

 • Izrada upita za traženje ponuda od izvođača

 • Pregled ponuda izvođača, te davanje mišljenja o izboru najkvalitetnijeg ponuditelja.

 

O NAMA

Tvrtka San-Biro d.o.o. aktivno djeluje od 1994. godine.

Osnovna djelatnost tvrtke dugi niz godina bila je projektiranje (statika), stručni nadzor te revizija projekata.

U novije vrijeme tvrtka je napravila dopunu u poslovanju, te proširila svoju djelatnost i na:

 • Razvoj projekata

 • Vođenje investicijskih projekata

 • Stručni nadzor

 • Sudska vještačenja i procjene nekretnina

 • Konzalting

 • Stručni pregled nekretnina prije kupnje i isteka garantnog roka

 • Facility management

Članovi smo mnogih udruga te kontinuirano ulažemo u nova znanja i vještine.

Logo-web-cover-huup-capm.jpg
HDSV_logo.png
dgiz.png
hkig.jpg
 

>25

Godina na tržištu

>250

Odrađenih projekata

>3500

Dana na gradilištu
 

PROJEKTI

Projektiranje
 • Projekti konstrukcije

 • Projekti sanacije

 • Projekti popravaka

Stručni nadzor
 • Prometnice

 • Javni objekti

 • Građevine visokogradnje

Vođenje projekata i inženjering
 • Trgovački centri

 • Hoteli

 • Poslovni objekti 

 • Stambeni objekti

Sudska vještačenja i pregledi nekretnina

Razni privatni investitori

KLIJENTI

logo_blue_4-1 cb.png
Logo_METRO cb.png
logo-shh cb.png
Orco_Property_Group_logo cb.png
lidl logo CB.png
rc-reinvest_logo_2018 cb.png
podravka 72.png
ulaganja cb.jpg
smagra.gif
rba 72.png
af 72.jpg
bauhaus 72.png
igh 72.png
jadranka 72.png
baumax cb.png
laguna 72.png
koncar 72.png
rudjer 72.png
palijan 72.png
strabag 72.png
inteco 72_edited.jpg
hidroleektra 72.png

APZ HIDRIA d.o.o., FAI d.o.o., KAMGRAD d.o.o., DR BETON d.o.o., IKOM Zagreb d.o.o., LIFT MODUS d.o.o., HRVATSKI DRŽAVNI ARHIV, GEOKON d.o.o., ARHIKON d.o.o., IPB d.o.o.....

 

KONTAKT

Upit

Slobodno nam se obratite sa Vašim upitom na e-mail ili telefon.

 

Adrese:

San-Biro d.o.o.

Sachsova 6, HR-10000 Zagreb

sanbiro@sanbiro.hr

Mob: +385 91 5212 878

Ukoliko Vas interesiraju naše usluge, molimo Vas pošaljite upit.
linkedin_logo.png