SIGURNO MJESTO ZA VAŠU NEKRETNINU

USLUGE

Optimized-IMG_20200331_101133.jpg
POTRES ZAGREB
Trenutno smo angažirani na pružanju usluga vezanih na potres u Zagrebu. 
 • ​Elaborat ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije uz provedbu detaljnog pregleda 

 • Građevinski projekti popravaka

 • Glavni projekti dimnjaka (građevinski i strojarski dio)

Razvoj i vođenje građevinskih projekata
 • Definiranje ciljeva projekta

 • Provjera urbanističkih parametara

 • Izrada kalkulacija i plana investicije

 • Komunikacija s nadležnim institucijama

 • Idejna rješenja

 • Dobivanje i koordinacija stručnih mišljenja

 • Određivanje koncepata upotrebe koji odgovaraju lokaciji i tržištu

 • Održavanje natječaja za urbani razvoj

 • Izvođenje projekta

 • Praćenje projekta

 • Primopredaja i završetak projekta

Projektiranje konstrukcija
 • Projekti konstrukcija

 • Projekti sanacije konstrukcija

 • Projekti popravaka

Upravljanje gradnjom i stručni nadzor
 • Izvođenje projekta s ocjenom kvalitete i kontrolom troškova

 • Nadzor procesa projektiranja

 • Stručni nadzor nad izgradnjom

 • Izrada projektnih studija, uključujući izračun

 • Specifikacija materijala i opreme

 • Predstavljanje klijenta i nadzor na licu mjesta

 • Koordiniranje postupaka izdavanja dozvola od nadležnih tijela

 • Pozivi za nadmetanje i naručivanje građevinskih usluga

 • Inspekcije, odobrenja i upravljanje jamstvom

Sudska vještačenja

Vještak je osoba imenovana od suda za provođenje sudskih vještačenja.

Građevinska vještačenja se mogu raditi u svrhu osiguranja dokaza, kvalitete izgradnje i ugrađenih materijala, procjene realnog troška prilikom izgradnje i sl.

Zadaća sudskog vještaka je biti neovisan i stručan te svojim znanjem i profesionalnim integritetom izraditi realan izvještaj vještačenja.

Naša usluga obuhvaća:

 • Dolazak na lokaciju

 • Uvid u predmet vještačenja

 • Izrada Mišljenja sudskog vještaka

Procjena vrijednosti nekretnine

Procjena vrijednosti nekretnine je multidisciplinaran proces definiran Zakonom.

Procjene nekretnina se najčešće koriste za:

 1. dobivanje kredita od banke

 2. sudske i ostavinske parnice

 3. informativne uvide u cijene nekretnina

Naša usluga obuhvaća:

 • Izlazak na lokaciju

 • Pregled i fotografiranje nekretnine

 • Provjera dokumentacije i pribavljanje potrebnih podataka

 • Izrada Procjembenog elaborata

Provjera projektne dokumentacije i troškovnika

Želite samostalno izgraditi Vašu nekretninu. Dali ste izraditi projektnu dokumentaciju.

Mi Vam možemo pomoći i to:

 • Pregled dokumentacije i provjera njene kompletnosti

 • Pregled troškovnika

 • Izrada upita za traženje ponuda od izvođača

 • Pregled ponuda izvođača, te davanje mišljenja o izboru najkvalitetnijeg ponuditelja.

Održavanje nekretnina
(Facility Management)
 • Analiza postojećeg stanja i potreba

 • Izrada standarda i plana

 • Organizacija natječaja za izvođače usluga

 • Implementacija plana

 • Praćenje i revizija troškova

NoviDom

Naša posebna djelatnost koja obuhvaća:

 • Pregled Vaše nekretnine prije kupnje

 • Pregled Vaše nekretnine prije isteka garantnog roka

 

O NAMA

Tvrtka San-Biro d.o.o. aktivno djeluje od 1994. godine.

Osnovna djelatnost tvrtke dugi niz godina bila je projektiranje (statika), stručni nadzor te revizija projekata.

U novije vrijeme tvrtka je napravila dopunu u poslovanju, koje je prvenstveno usmjerila na:

 • Razvoj projekata

 • Vođenje investicijskih projekata

 • Stručni nadzor

 • Sudska vještačenja i procjene nekretnina

 • Konzalting

 • Stručni pregled nekretnina prije kupnje i isteka garantnog roka

 • Facility management

Članovi smo mnogih udruga te kontinuirano ulažemo u nova znanja i vještine.

Logo-web-cover-huup-capm.jpg
HDSV_logo.png
 

>25

Godina na tržištu

>250

Odrađenih projekata

>3500

Dana na gradilištu
 

PROJEKTI

Projektiranje
 • Projekti konstrukcije

 • Projekti sanacije

 • Projekti popravaka

Stručni nadzor
 • Prometnice

 • Javni objekti

 • Građevine visokogradnje

Vođenje projekata i inženjering
 • Trgovački centri

 • Hoteli

 • Poslovni objekti 

 • Stambeni objekti

Sudska vještačenja i pregledi nekretnina

Razni privatni investitori

KLIJENTI

APZ HIDRIA d.o.o., FAI d.o.o., KAMGRAD d.o.o., DR BETON d.o.o., IKOM Zagreb d.o.o., LIFT MODUS d.o.o., HRVATSKI DRŽAVNI ARHIV, GEOKON d.o.o., ARHIKON d.o.o., IPB d.o.o.....

 

KONTAKT

Upit

Slobodno nam se obratite sa Vašim upitom na e-mail ili telefon.

 

Ured

San-Biro d.o.o.

Sachsova 6, HR-10000 Zagreb

 

sanbiro@sanbiro.hr

Mob: +385 91 5212 878

Ukoliko Vas interesiraju naše usluge, molimo Vas pošaljite upit.
linkedin_logo.png
 

© 2020 by San-Biro d.o.o.