DETALJAN PREGLED

DETALJAN PREGLED OBUHVAĆA:

 • Pregled građevine od podruma do krova od strane statičara

 • Ulazak u svaki prostor

 • Provjera dostupne dokumentacije

 • Pregled svih nosivih konstruktivnih elemenata

 • Izrada foto dokumentacije

 • Mjerenje pukotina

 • Brzo informiranje stanara o stanju građevine

NALAZ I MIŠLJENJE

Nakon detaljnog pregleda slijedi izrada Nalaza i mišljenje o stanju građevine, a sadrži:

 • Pismeni opis stanja svih konstruktivnih i nekonstruktivnih elemenata

 • Analizu statičkog sustava

 • Zaključak o stanju i uporabljivosti građevine

 • Preporuke za daljnje postupanje

 • Tabelarni prikaz oštećenja sa ocjenom

SANACIJA

Nakon utvrđenih nedostataka po detaljnom pregledu, pristupa se daljnjim radnjama koje ovise o složenosti utvrđenoga stanja.

To mogu biti:

 • Projekt popravaka 

 • Projekt sanacije

 • Istražni radovi

 • Izrada troškovnika potrebnih radova

 • Stručni nadzor nad radovima

 • Glavni projekti dimnjaka (građevinski i strojarski dio)

NAŠ

TIM

Damir Platužić dipl.ing.građ. u mirovini

Ovlašteni inženjer i Revident za zidane i betonske konstrukcije.

Statičar i projektant
30+ godina iskustva u sanaciji objekata

Tomislav Platužić mag.ing.aedif.

Ovlašteni inženjer građevinarstva
Stalni sudski vještak za graditeljstvo

16+ godina iskustva u struci

Nikolina Matijević Zrinski dipl.ing.građ.

Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva

Ovlašteni inženjer građevinarstva
Projektant konstrukcija

20+ godina iskustva u struci

Silvija Lah Lukšić dipl.ing.stroj.

GPZ d.d.

Ovlašteni inženjer strojarstva
 

KONTAKT

Projekti popravaka
Projekti popravaka

Strojarski projekti dimnjaka
Strojarski projekti dimnjaka

Šenoina
Šenoina

Projekti popravaka
Projekti popravaka

1/50